Cum obțin adeverința de asigurat al Casei de Asigurări de Sănătate?Actualizare: Începând cu luna Septembrie 2014 nu se mai eliberează adeverința de asigurat, decât în situația în care apăreți neasigurat în sistemul SIUI. Vă rugăm să vă informați cu privire la verificarea online a calității de asigurat.

În cazul în care vă este undeva necesară adeverința CAS, nu pierdeți originalul (dați cópii peste tot).

La Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB), procedura e următoarea:

1. Pentru cetățenii cu domiciliul în alt județ, este necesară deplasarea la Casa de Asigurări de Sănătate județeană, de care aparțineți..

2. Dacă locuiți în oricare dintre sectoarele din București, documentele trebuie depuse personal la sediul din strada Ţiţeica, parter pe dreapta (veţi merge cu originalele):

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (hartă)
Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 142, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020304
Telefon 021 315.39.29; 021 315.39.30 – Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951
Fax.: 021.314.27.57
(Puţin probabil să vă răspundă cineva la telefon.)

Program de lucru cu publicul:
Luni    08:30 – 14:30
Marţi    08:30 – 14:30
Miercuri    08:30 – 14:30
Joi    12:00 – 18:00
Vineri    nu se lucrează cu publicul

Mijloace de transport:
Tramvaiul 5 – staţia Giuseppe Verdi (se poate lua de la staţia de metrou Ştefan cel Mare, sunt 4 staţii până la parcul Verdi)
Autobuze 182, 282 – staţia Mihail Glinka (relativ departe)

Se merge pe strada Gh. Ţiţeica cca 2 minute, până la o cladire maron-portocalie cu 4 etaje (pe stânga venind dinspre parc). Dacă aveţi nevoie de Xerox, e mai ieftin puţin mai în faţă, în dreptul unui gard roşu, faţă de cel din interior (la care pagina costă 50 de bani).

Adeverinţa de asigurat se eliberează pe loc (parter, în dreapta). Uneori e nevoie să stați la coadă mai bine de două ore. Dacă nu ați fost asigurat continuu în ultimii 5 ani, vi se va cere să plătiți la administrația financiară contribuţia C.A.S.S. (aceasta este în 2014 de 50 lei / lună, plus eventuale penalizări la întârzieri).

Atenție! Nu încercați să mergeți la CASMB în afara programului sau fără toate documentele necesare, pentru că nu veți obține adeverința.

3. Se va completa cererea pe care o puteţi descărca de aici. Completați datele personale și bifați căsuţa corespunzătoare categoriei de asigurat din care faceţi parte.

4. Se vor anexa următoarele documente, conform categoriei de asigurat:
 

Pentru persoanele care au calitatea de pensionari :
– copie act de identitate,
– copie ultimul talon pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei
– copie dupa decizia de pensionare
– Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru tinerii cu vârsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani:
– copie act de identitate,
– document din care sa rezulte calitatea de elev sau student:
– adeverinta elev / student SAU
– carnet de elev vizat la zi SAU
– accept tradus de la facultate din strainatate
– dovada din care sa reiasa inscrierea in cadrul unei scoli postuniversitare / universitare / masterat
– Copie diploma de bacalaureat/licenta/master (Aceste documente se solicita in vederea stabilirii continuitatii studiilor pe perioada termenelor de prescriptie)
– Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri de la implinirea varstei de 18 ani (Anexa 5)
– dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri din munca.
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru tinerii cu vârsta pâna in 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului:
– copie act de identitate,
– adeverinta de la D.G.A.S.P.C. care atesta faptul ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie al copilului,
– adeverinta de la primarie ca nu beneficiaza de ajutor social,
– Adeverinte Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri din munca de la implinirea vârstei de 18 ani (Anexa 5)
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pâna la vindecarea respectivei afectiuni:
– copie act de identitate,
– adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate,
– Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate, alta decat cea care are calitatea de salariat:
– copie act de identitate, pentru coasigurat si asigurat
– documente care atesta relatia de rudenie cu persoana asigurata (certificat casatorie, certificat de nastere),
– Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie, pentru coasigurat (Anexa 4)
– declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate ca are in intretinere pe coasiguratul (Anexa 2)
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in România cu incepere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare:
– copie act de identitate,
– copie a a unui document care sa ateste incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale,
– Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru persoanele cu handicap:
– copie act de identitate,
– copie certificat de incadrare in grad de handicap pe perioada termenelor de prescriptie
– Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru femeile gravide sau lauze:
– copie act de identitate,
– adeverinta medicala sau copie certificat de nastere copil,
– Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4), SAU documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pâna la implinirea de catre copil a vârstei de 3 ani sau se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani
– copie act de identitate,
– copie certificat de nastere copil,
– decizia emisa de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti.
– Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4)
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, venit lunar de completare sau plati compensatorii din bugetul asigurarilor de somaj:
– copie act de identitate,
– copie ultimul talon de somaj sau sau adeverintei eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj,
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii:
– adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor din care sa rezulte ca indeplinesc aceasta conditie.
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare:
– copie act de identitate,
– adeverinta eliberata de primaria de sector (D.G.A.S.P.C.) din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social.
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru copiii in vârsta de pâna la 18 ani:
– copie act de identitate sau certificat de nastere.
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amânare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate:
– adeverinta emisa de institutia respectiva sau institutia in grija careia se afla persoana.
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru personalul monahal:
– copie act de identitate,
– Dovada apartenentei clerului monahal/ adeverinta eliberata de unitatea de cult.
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru persoanele fara venit:
– copie act de identitate,
– Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
certificat constatator ONRC (pentru cei care solicita pentru prima data Adeverinta de asigurat)
– dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei de sanatate la zi (pentru asiguratii care pana la data de 30.06.2012 au platit contributie de sanatate la CASMB, este necesara prezentarea tuturor documentelor care atesta plata contributiei de sanatate la ANAF, incepand cu 1 iulie 2012)
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru persoane care realizeaza venituri exclusiv din activitati independente
– copie act de identitate,
– Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
– Pentru solicitantii care au inceput activitatea pana la data de 30.06.2012, Deciziile de impunere privind stabilirea obligatiilor de plata la FNUASS /accesorii la 30.06.2012 (persoanele care nu au intrat inca in posesia acestora, se vor adresa Biroului Evidenta Contributii, sediul Gh. Titeica)
– Dovada platii contributiei de sanatate la zi emisa de ANAF/trezorerie/banca
– Decizie de impunere emisa de ANAF pentru anul 2014
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din dividende:
– copie act de identitate,
– dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei de sanatate la zi incepand cu 1 iulie 2012 pana la data solicitarii
– Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
certificat constatator ONRC (pentru cei care solicita pentru prima data adeverinta de asigurat)
– documente contabile (bilanturi, balante, PV repartizare profit) pentru perioada de prescriptie.
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru asociat unic cu declaratie inregistrata la CNPAS:
– copie act de identitate,
– dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei.
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din contract de mandat comercial:
– copie act de identitate,
– copie contract de mandat,
– Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
– dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei.
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din agricultura si silvicultura, chirii, dobanzi, transferuri titluri de valoare, drept de proprietate intelectuala:
– copie act de identitate,
– Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
– dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei.
– Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Pentru studenti doctoranzi cititi aici.

Absolventii de liceu sunt asigurati timp de 3 luni de zile dupa terminarea licelui,urmand ca dupa expirarea acestui termen sa prezinte unu document care atesta inscrierea la o forma de invatamant superioara sau dovada platii contributiei de sanatate.

Potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX^2 al Codului Fiscal revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

________________________

NOTA

In cazul in care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezinta beneficiarul direct, persoana imputernicita de catre acesta va prezenta urmatoarele documente:

– copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia daca este cazul) a/al persoanei imputernicite
sau
– copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia) a/al beneficiarului direct
– Declaratie pe propria raspundere (ANEXA 3) a persoanei imputernicite din care sa rezulte ca a fost imputernicita de catre beneficiarul direct pentru depunerea sau ridicarea unor documente.

La solicitarea adeverintei de asigurat, trebuie sa se prezinte documente care atesta plata contributiei de sanatate pe ultimii 5 ani.
In cazul in care categoria de asigurat in care o persoana se incadreaza in prezent, este mai recenta de 5 ani, este necesar a se depune documente justificative corespunzatoare categoriei / categoriilor de asigurat in care s-a incadrat anterior.

In situatii speciale, pentru stabilirea corecta a categoriei de asigurat, respectiv platii contributiei, personalul institutiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante. De exemplu: – carte de munca/stagiu de cotizare CNPAS, – adeverinte de salariat/decizie de incetare activitate etc.

5. Având toate documentele necesare, trebuie să vă deplasaţi la sediul Casei de Asigurări de Sănătate, conform detaliilor de la punctul 2.

Documentele se depun la biroul de specialitate din Str. Gheorghe Țițeica, nr. 142. Nu se primesc documente prin email sau fax întrucât conțin date cu caracter personal.Puneți o întrebare: