CAS – doctorandStudenții la doctorat beneficiază de asigurare de sănătate gratuită, fără plata contribuției, indiferent de vârstă, conform Legii educației naționale din 2011, art. 164, alin. (2).

Pentru a obține acest drept, la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti, trebuie să procedați astfel:

1. Faceți cópii după toate documentele justificative care să vă ateste starea de asigurat continuu în ultimii 5 ani (înainte de a începe studiile de doctorat) + o copie după cartea de identitate. Dacă predați la universitate, faceți o copie după contractul în baza căruia desfășurați activități didactice în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână.

2. Luați o adeverință de la centrul de studii (din care să reiasă anul în care sunteți înscris). Mergeți la CASMB (Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 142) și apăsați la automatul de tichete pentru un tichet de așteptare la informații.

3. Așteptați să vă vină rândul (poate dura și peste 30 de minute). Intrați și arătați adeverința și cópiile după celelalte documente justificative, plus copie după cartea de identitate. Vi se va cere CNP-ul, pentru a fi verificat în sistem, și vi se va da să completați o cerere. Dacă predați, veți fi trecut ca salariat, dacă nu, ca student (se pare că nu există categorie pentru doctoranzi în sistem).

4. Veți primi un extras din interfața online SIUI, din care reiese că sunteți asigurat. Prezentați-vă la începutul fiecărui an universitar, cu aceleași documente, pentru a prelungi perioada de asigurare.

 Puneți o întrebare: